Ondersteuning: Wie zijn betrokken partijen bij een ondersteuning?

  • de ouders
  • de leerling
  • de school voor gewoon onderwijs waar de leerling school loopt
  • het ondersteuningsnetwerk of de school voor buitengewoon onderwijs die de ondersteuning verzorgt
  • het CLB-team van de school voor gewoon onderwijs
  • de pedagogische begeleidingsdienst