Ondersteuning: Zijn er naast de CLB’s nog instanties die een (gemotiveerd) verslag mogen maken?

Sinds 2015 is enkel het CLB nog bevoegd om een verslag of een gemotiveerd verslag te schrijven. Externe hulpverleningsorganisaties of onderzoeksinstellingen kunnen onderzoeken doen en aanbevelingen maken maar dienen zich te onthouden van adviezen voor buitengewoon onderwijs of ondersteuning. Als ze dat wel zouden doen dan zouden ze wellicht ten onrechte verwachtingen scheppen bij leerling of ouders die dan later niet ingelost blijken te kunnen worden. Het CLB dat een school begeleidt is het best geplaatst om de mogelijkheden van het zorgaanbod van die school te kunnen inschatten.