Ondersteuning: Zijn er ook ongewenste neveneffecten bij de leerling of is ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel alleen maar goed?

Aan leerlingen (min of meer) continu de boodschap geven dat ze geen ‘gewone’ schoolloopbaan kunnen doorlopen zonder ondersteuning van externen (ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel en/of anderen), kan een impact hebben op het zelfbeeld en de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling. Bovendien kan er op termijn afhankelijkheid van hulp optreden.