Operatie Vaccinatie

CLB-Kempen wil graag zijn steentje bijdragen om onze schoolbevolking voor 95 % gevaccineerd te krijgen tegen mazelen.  Dan kan de ziekte zich nog moeilijk verspreiden.

Het spuitje dat de kinderen daarvoor nodig hebben wordt gratis aangeboden in het vijfde leerjaar lager onderwijs.  Het wordt mits toestemming van de ouders toegediend. In dit spuitje zit ook een vaccin tegen bof en rode hond.

Ouders kunnen ook een afspraak maken met de huisarts. Het vaccin is in beide gevallen gratis, maar bij de huisarts moet je de raadpleging betalen.