Smartboards: lastig voor de ogen?

Oogartsen zien vandaag de dag kinderen die geen oogproblemen hebben maar wel last ondervinden als ze geregeld naar een SmartBoard moeten kijken.
We vroegen uitleg aan Dr Cécile Geurin van de wetenschappelijke vereniging voor jeugdgezondheidszorg.

Het gebruik van Smartboards kan leiden tot een beperkt positief leereffect. Dat effect zou vooral te wijten zijn aan de interactiviteit en de verhoogde betrokkenheid van de leerlingen. Andere studies geven minder hoopvolle resultaten. Een recente publicatie concludeert: “Whiteboards are neither good nor bad. They are either useful or not useful in improving student achievement”.

Tot nu toe zijn er geen aanwijzigingen voor negatieve gezondheidseffecten. Toch twee suggesties.

1. Belangrijk is dat het contrast tussen achtergrond en symbolen hoog genoeg is. Als er te weinig contrast is, wordt je sneller moe van het kijken, maar dat leidt niet tot andere oogproblemen of gezondheidsrisico’s op langere termijn. Het contrast hangt af van

  • de sterkte van de lichtbron op het Smartboard
  • de kleur van de achtergrond op het Smartboard
  • de overige belichting in het klaslokaal.

2. Leerlingen kijken vaak afwisselend naar het bord en naar hun schrift. Daarom moeten belichting en contrast op beide oppervlaktes voldoende hoog zijn. Het verduisteren van het klaslokaal om de contrast ter hoogte van het digibord te verhogen, is dus niet altijd de ideale oplossing.

Samengevat:

  • zorg dat het contrast van het Smartboard hoog genoeg staat
  • zorg dat belichting en contrast op leestafel en Smartboard vergelijkbaar zijn.