’t Is maar een prikje … VACCINATIES ZIJN BELANGRIJK!

1. Waarom laat je jezelf of je kind best vaccineren?

Nog niet zo lang geleden kwamen ziekten als kinkhoest, kroep, mazelen, bof en kinderverlamming nog vaak voor in Vlaanderen. Die ziekten zijn erg gevaarlijk en veroorzaakten vroeger veel doden. Daar is gelukkig verandering in gekomen: we bieden nu vaccins (of inentingen) gratis aan, op de juiste tijdstippen.

2. Welke vaccins worden aangeboden?

3. Wie vaccineert?

Alle vaccins uit het basisvaccinatieschema worden gratis aangeboden door Kind en Gezin en het CLB. Bij de huisarts en de kinderarts zijn de spuitjes ook gratis, maar je moet hen wel betalen voor de raadpleging.

4. Wie geeft de toestemming?

Ouders en leerlingen krijgen een brief. Daarin geven we informatie over de vaccins die toegediend worden. We vragen altijd toestemming om in te enten.

  • In het basisonderwijs geven de ouders de toestemming.
  • In het secundair onderwijs geeft de leerling de toestemming. We betrekken hier wel steeds de ouders bij.

Heel soms nemen ouders en de leerling een tegenstrijdige beslissing. Dan bespreken we dat met hen en zoeken we naar een oplossing.
Er zijn 2 situaties:

  • 1. De ouders weigeren, de leerling stemt toe
  • 2. De leerling weigert, de ouders stemmen toe.

In het secundair onderwijs heeft de leerling het laatste woord .. als hij bekwaam geacht wordt. Dat wil zeggen: als hij goed de inschatting kan maken waarom het belangrijk is om gevaccineerd te worden.

5. Nog vragen?

Stel ze aan een arts of verpleegkundige van ons centrum. Je vindt hun namen bij elke school op deze website; daar zie je ook welke vestiging die school begeleidt.