U bent hier: CLB-Kempen > Vacatures

Vacatures

Regelmatig komen er binnen CLB-Kempen kortdurende functies vrij. U vindt deze vacatures dan hiernaast.

Wervingsreserve

Spontane sollicitaties kunnen het hele jaar door gericht worden aan de algemene directie. U wordt dan opgenomen in een wervingsreserve. Zodra er een functie vacant komt die bij uw profiel past, nemen we met u contact op.

Functies en diploma’s

Voor een functie binnen CLB-Kempen komen volgende diploma’s in aanmerking:

psychopedagogisch consulent
master of licentiaat in de psychologie, pedagogie

maatschappelijk werker
professionele bachelor of graduaat in maatschappelijk werk

paramedisch werker
professionele bachelor of graduaat in sociale verpleegkunde

arts
doctor in de geneeskunde – specialisatie jeugdgezondheidszorg

psychopedagogisch werker
professionele bachelor in de toegepaste psychologie
(gegradueerde assistent in de psychologie)

administratief werker
professionele bachelor (diploma gegradueerde)

administratief medewerker secretariaat
minstens hoger beroepssecundair onderwijs

Op de website van het departement Onderwijs vindt u meer informatie over bekwaamheidsbewijzen.

Vacatures

Arts

CLB-Kempen heeft als vrij centrum voor leerlingenbegeleiding de opdracht begeleiding en ondersteuning te verzorgen bij schoolgaande kinderen, hun ouders en leerkrachten. Wij hebben vestigingen in Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout en Westerlo. Wij werven aan: arts voor vervangingsopdracht met 80% tewerkstelling in onze vestiging Herentals vanaf 16-04-2018. Lees meer

Spontane sollicitaties

CLB-Kempen is regelmatig op zoek naar vervangingen. Aangezien we deze functies op korte termijn moeten invullen is het aangewezen uw interesse in een mogelijke betrekking reeds kenbaar te maken. Gezien de grootte van ons CLB zijn korte interims vaak de eerste aanzet tot langdurige tewerkstelling.