VCLB-Kempen maakt zich verstaanbaar voor anderstalige ouders

gok-labelVoor de vierde keer nodigt VCLB-Kempen kort geschoolde anderstalige ouders uit om hen beter te begeleiden bij het uitstippelen van de onderwijsloopbaan van hun kind. We werken hiervoor samen met het Centrum voor Basiseducatie en het Agentschap Integratie en Inburgering.

Dit initiatief is er gekomen vanuit de vaststelling dat de andere informatiekanalen weinig of niet toegankelijk zijn voor deze mensen. Het doel van dit infomoment is ouders op een heel laagdrempelige manier, vanuit de eigen vragen en taal meer informatie te geven over “ de opstap naar het secundair onderwijs”. Op een interactieve manier met ondersteuning van tolken wordt o.a. ingegaan op de structuur van het secundair onderwijs en de manier waarop deze ouders hun kind kunnen ondersteunen bij het maken van een goede studiekeuze.

Loon naar werken! Het bereiken van deze doelgroep is geen evidentie en vraagt heel wat tijd en energie van onze medewerkers. Toch beginnen deze inspanningen hun vruchten af te werpen en geraakt dit initiatief meer bekend bij onze scholen en partners. Hierdoor kunnen wij elk jaar steeds meer ouders verwelkomen. Bovendien hebben we naast de infomomenten in Turnhout, sinds vorig jaar ook een gelijkaardig infomoment opgezet voor anderstalige ouders afkomstig uit de regio’s Geel en Hoogstraten.

Mede dankzij de financiële ondersteuning die we vanuit het Lokaal Overlegplatform Turnhout (LOP) en de steden Geel en Hoogstraten voor de organisatie van deze infomomenten ontvangen, kunnen we dit soort initiatieven blijven realiseren. Dat VCLB-Kempen het belangrijk vindt zich verstaanbaar te maken voor iedereen lees je ook hier.

Verantwoordelijke Kansenbevordering VCLB-Kempen: Katrien Spaepen