Veelgestelde vragen

Vragen van leerkrachten

Smartboards: lastig voor de ogen?
Ik heb verscheidene kleuters in de klas die een zwakke motoriek hebben. Moeten die nu allemaal naar de kinesitherapeut?
Info over verder studeren, bij wie kan ik terecht?
Welke gegevens zijn voor leerkrachten beschikbaar?
Kan ik een leerling bespreken?
Ik maak me zorgen over een leerling, wat kan ik doen?
Ondersteuning: Wat is de bedoeling van ondersteuning?
Ondersteuning: Wanneer kan een leerling ondersteuning krijgen?
Ondersteuning: Waar kan ondersteuning georganiseerd worden?
Ondersteuning: Heeft de ernst van de handicap nog invloed op de ondersteuning?
Ondersteuning: Wie kiest de dienstverlenende school?
Ondersteuning: Wat is de rol van het CLB bij het opstarten van ondersteuning?
Ondersteuning: Waarover mag/moet het CLB beslissen?
Ondersteuning: Wat is de rol van het CLB bij het opvolgen en evalueren van een ondersteuning vanuit het Ondersteuningsmodel?
Ondersteuning: Wie zijn betrokken partijen bij een ondersteuning?
Ondersteuning: Wat als ouders geen ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel willen, maar de school wel vragende partij is?
Ondersteuning: Wie bewaart het gemotiveerd verslag?
Ondersteuning: Als er toch regelgeving bestaat waarom dan nog een CLB-visietekst?
Ondersteuning: Waar moet ik ondersteuning plaatsen in de werking van een zorgzame school?
Ondersteuning: Welke methodische stappen zetten CLB-medewerkers vooraleer ze tot een advies voor ondersteuning komen?
Ondersteuning: Wat zijn de krijtlijnen van het CLB in de besluitvorming rond adviezen voor ondersteuning?
Ondersteuning: Wat is de grondslag van het gemotiveerd verslag en van het verslag dat toegang geeft tot buitengewoon onderwijs?
Ondersteuning: Heeft elke leerling met een “diagnose” automatisch recht op ondersteuning vanuit een ondersteuningsnetwerk?
Ondersteuning: Zijn er naast de CLB’s nog instanties die een (gemotiveerd) verslag mogen maken?
Ondersteuning: Zijn er ook ongewenste neveneffecten bij de leerling of is ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel alleen maar goed?
Ondersteuning: Waar denken leerkrachten over na: over onderwijsbehoeften of over stoornissen?
Ondersteuning: Kan ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel het zorgbeleid op school vervangen?
Ondersteuning: Waar moeten CLB-medewerkers verder nog speciaal op letten?
Ondersteuning: Begeleidt het CLB ook ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel nadat die gestart is?
Ondersteuning: Heeft het CLB toegevoegde waarde tegenover de specialisten van het buitengewoon onderwijs?
Ondersteuning: Wat doet de CLB-medewerker dan op een overleg over ondersteuning?
Ondersteuning: Moet het CLB op elk overleg over de ondersteuning aanwezig zijn?

Vragen van leerlingen

Kan ik contact nemen zonder anderen hierbij te betrekken?
Wat betekent het beroepsgeheim? Wat vertellen jullie tegen mijn ouders of leerkracht?
Hoe contacteer ik het CLB?
Wanneer moet ik op medisch onderzoek?

Vragen van ouders

Wat moet ik doen als ik een vaccinatiekaart verloren ben?
Mollusca (parelwratjes): behandelen of niet?
Is het verplicht om als ouders mee te komen bij het medisch onderzoek in de 1e kleuterklas?
Mijn kind heeft slaapproblemen. Is er iets aan te doen?
Ik denk dat mijn kind ADHD heeft. Bestaat daar een test voor?
Mijn kind lust geen fruit / groenten / melk. Wat te doen?
Wat kunnen nevenwerkingen zijn van vaccinaties?
Hoe vaak en waarom moet mijn kind op medisch onderzoek?
Wat als mijn zoon/dochter een jaartje jonger is, moet hij/zij dan het medisch onderzoek ook meedoen?
Mijn kind heeft overal pijn maar de dokter vindt geen lichamelijke oorzaak. Moet ik mijn kind dan toch naar school sturen?
Hebben we bij de huisarts ook recht op een gratis vaccin?
Mijn kind gaat logopedie volgen. Ik heb recht op terugbetaling mits een IQ-test. Kan ik hiervoor bij het CLB terecht?
Waar vind ik het adres van een ander CLB?
Ik wens een gesprek. Kan ik hiervoor langskomen op het CLB?
Wie is de medewerker op de school van mijn kind?
Ik heb vragen over de opvoeding van mijn kind.