Verontrustende situaties

Het kan gebeuren dat u in uw omgeving (familie, buurt, bredere omgeving) opmerkt dat kinderen of jongeren zich in een verontrustende situatie bevinden.

Wat maakt een situatie verontrustend?

Een aantal vaststelbare feiten maken de situatie van kinderen of jongeren verontrustend als hun ontwikkeling daardoor in gevaar komt.

  • Het kan gaan om lichamelijke feiten (bv. ondervoeding, lichamelijke agressie, onvoldoende verzorgen van ziekten of verwondingen,…)
  • De omgang met de kinderen of jongeren kan problematisch zijn (bv. emotionele verwaarlozing, geen of zeer afwijkende normen of grenzen aan het gedrag, kinderen die het vertrouwen in leidinggevende volwassenen verloren hebben).
  • Sociale invloeden kunnen spelen, zoals de invloed van een groep leeftijdsgenoten met afwijkende normen (bv. bendevorming, lidmaatschap van een sekte,…)
  • Gedragskenmerken van kinderen kunnen spelen (opstandig gedrag, van huis weglopen,  gedragsproblemen, temperament,…)
  • Een combinatie van de vorige elementen speelt samen een rol (bv. bij seksueel misbruik, geweldpleging op kinderen of jongeren, door volwassenen of leeftijdsgenoten, schoolweigeren, schooluitval, leerproblemen,…).

U merkt dus dat gevaar op en u heeft de reactie van grote bezorgdheid: deze situatie is niet onder controle, dit loopt fout af, waar gaat dat eindigen, hier moet iets gebeuren.

Melden

Iedereen die verontrustende situaties opmerkt, mag die ook aangeven. Eigenlijk is dat de burgerplicht van iedereen die dergelijke problemen opmerkt. Elk kind dat in een verontrustende situatie zit moet hulp kunnen krijgen. Er is beter een melding te veel dan een te weinig.  Aarzel dus niet en neem zo nodig het initiatief: iemand moet het doen. U hoeft geen “betrokken partij” te zijn om uw bezorgdheid te uiten.

U kan een verontrustende situatie signaleren aan een CLB of aan een andere instantie die integrale jeugdhulp verleent. Zij zullen dan een inschatting maken en zo nodig melden aan de bevoegde instantie.

U kan ook rechtstreeks terecht bij:

  • Meldpunt Kindermishandeling: bellen naar nr. 1712, elke werkdag van 9 tot 17 uur. Discreet en gratis. Op bepaalde tijdstippen kan je ook de chatfunctie gebruiken
  • Een vertrouwenscentrum Kindermishandeling
  • Het parket, dat de functie van het openbaar ministerie voert, onder leiding van de procureur des Konings
  • “Nu praat ik erover”. Dit is een chatbox specifiek voor kinderen en jongeren op initiatief van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling.

Verder bestaat er ook het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ). De  minderjarige,  zijn  ouders  of opvoedingsverantwoordelijken, zijn vertrouwenspersoon,… melden doorgaans niet rechtstreeks aan bij het OCJ, al kan het wel. De aanmelding gaat in de regel via de jeugdhulpverlening,  de  dienstverlening,  het  openbaar  ministerie.  Zij weten welke informatie het OCJ nodig heeft om snel en doeltreffend te kunnen handelen.