ASS: De communicatiepuzzel

Een sociaal verhaal is een hulpmiddel voor jongeren met ASS om complexe situaties beter te begrijpen. 

Aan de hand van eenvoudige taal die visueel ondersteund wordt met illustraties zal de complexe situatie minder ingewikkeld lijken. Sociale verhalen kunnen dus worden ingeschakeld om complexe situaties of concepten uit te leggen aan de jongere.

Wanneer je een sociaal verhaal vertelt, is je doel om een inzicht te creëren bij de leerling in de situatie (plaats, aanwezige personen, gedrag) en welke reacties gepast zijn (richtlijnen). Het is belangrijk om dit in de ik-vorm te vertellen. Rekening houdend met de leerling met autisme zijn er vier soorten zinnen die aanwezig moeten zijn:

 

Beschrijvende zinnen:

beschrijving van de sociale situatie en van de acties.

Bijv.: “Op school kan ik tijdens de pauze voetballen.”

Perspectiefzinnen:

beschrijving van de mogelijke reacties.

Bijv.: “Wanneer er   gespeeld wordt voor punten, ontstaat er vaak ruzie.”

Richtinggevende zinnen:

beschrijving van wat in de gegeven situatie gepaste reactie zou zijn.

Bijv.: “Ik speel fair play”.

Bevestigende zinnen:

beschrijving van de belangrijke aandachtspunten.

Bijv.: “Ik speel samen zodat er geen ruzie is”.

 

Op de website ‘Participate’ vind je meer informatie over sociale verhalen en hoe je deze kan gebruiken.

Wil je als leerkracht zelf sociale verhalen maken om de leerling te ondersteunen? Dan is de website ‘StoryboardThat‘ de ideale plaats om sociale verhalen te ontwerpen