Vrij CLB Kempen verandert zijn werking

Waarom veranderen ?

VCLB-Kempen werkte al lang op dezelfde manier. Aan elke school was een schoolteam verbonden (psycholoog of pedagoog, maatschappelijk werker, arts en verpleegkundige) dat alle vragen opnam en er mee aan de slag ging. De laatste jaren is ons takenpakket erg veranderd. Door verschillende veranderingen in de wetgeving kwamen er steeds meer nieuwe taken op ons af. Daarom was de oude manier van werken niet meer haalbaar.
Vanaf september 2016 ging Vrij CLB Kempen, met de hulp van Flanders Synergie (www.flanderssynergie.be), op zoek naar een nieuw organisatiemodel. Door deze verandering wil Vrij CLB Kempen kwaliteitsvol blijven werken op een manier die haalbaar is voor alle medewerkers.

Wat verandert er ?

De samenwerking met de school verandert. Vanaf 1 september 2018 is aan elke school één (soms twee) contactpersoon van het CLB verbonden. De contactpersoon kan een arts, verpleegkundige, psycholoog, pedagoog of maatschappelijk werker zijn. Hij of zij onthaalt elke nieuwe vraag binnen de school tijdens geplande overlegmomenten (of soms ook tussendoor). Leerlingen en ouders kunnen ook zelf de onthaalmedewerker contacteren. Dit kan rechtstreeks bij het CLB of via de school. Deze contactpersoon maakt deel uit van een team dat bestaat uit minstens 7 andere onthaalmedewerkers. Zij vormen samen het onthaalteam van het CLB. Bij scholen en medewerkers kan je opzoeken wie de contactpersoon is voor elke school.

Afhankelijk van de vraag kan de onthaalmedewerker,
• hiermee zelf aan de slag gaan
• doorverwijzen naar andere diensten
• de vraag doorgeven aan het trajectteam van het CLB

Het trajectteam werkt nauw samen met het onthaalteam. Het trajectteam bestaat uit artsen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen en verpleegkundigen. Zij gaan aan de slag met alle vragen die het onthaalteam aan hen doorgeeft. Zo kunnen zij bijvoorbeeld voorstellen om een aantal begeleidingsgesprekken te doen. We spreken dan van een begeleidingstraject. Soms zullen ze beslissen dat het nodig is om een duidelijker beeld te krijgen van wat er aan de hand is. Ze zullen dan een diagnostisch traject starten

Het medisch team bestaat uit artsen en verpleegkundigen. Zij nemen de medische onderzoeken, vaccinaties en vragen rond besmettelijke ziekten voor hun rekening.

Het infoteam van het CLB verzorgt de infoavonden en de klassikale infomomenten over de verschillende studierichtingen en/of beroepsmogelijkheden en het keuzeproces. Persoonlijke vragen in verband met de studie- of beroepskeuze worden behandeld door het onthaalteam. Hiervoor kan je dus terecht bij de CLB-contactpersoon van de school.

Wat zijn de voordelen voor jullie als ouders en leerlingen ?

  • De onthaalmedewerker blijft heel gemakkelijk bereikbaar op school en op het CLB.
  • CLB-medewerkers blijven vanuit verschillende disciplines samenwerken om jouw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.
  • In overleg met de contactpersoon bepaalt het trajectteam welke trajectmedewerker met jouw vraag aan de slag zal gaan. Elke trajectmedewerker werkt immers vanuit een specifieke deskundigheid.
  • Dezelfde trajectmedewerker kan over verschillende jaren en scholen heen (mogelijk ook bij overgang van basis naar secundair onderwijs) een traject lopen met een leerling.