Wat als mijn zoon/dochter een jaartje jonger is, moet hij/zij dan het medisch onderzoek ook meedoen?

Kleuters worden normaal onderzocht per geboortejaar, tenzij ouders het uitdrukkelijk anders willen.
Voor de basisschool en het secundair worden de leerlingen normaal klassikaal onderzocht en komen de leerlingen die jonger zijn gewoon mee met de klas, tenzij ouders het uitdrukkelijk anders wensen.
Een vaccinatie kan eventueel uitgesteld worden tot volgend jaar als ouders dat wensen.
Zij vullen dat in op het toestemmingsformulier voor vaccinatie of nemen contact op met het CLB.