Wat betekent het beroepsgeheim? Wat vertellen jullie tegen mijn ouders of leerkracht?

12 jaar

Vanaf de leeftijd van 12 jaar kan je als leerling zelf instemmen met een begeleiding. Ben je jonger dan 12 jaar, dan is toestemming van je ouders vereist om een begeleiding op te starten.
Deze toestemming van je ouders betekent niet dat ze alles mogen weten. Wil je iets echt niet tegen je ouders vertellen, dan is dat je goed recht. Elke CLB-medewerker is namelijk gebonden door het beroepsgeheim en een (erg ingewikkelde) deontologische code.

Beroepsgeheim

Het beroepsgeheim betekent dat een CLB-medewerker informatie die hij door zijn beroep heeft gekregen, niet mag verder vertellen. Dit beroepsgeheim is erg belangrijk en mag maar in heel uitzonderlijke situaties doorbroken worden.

In het belang van de leerling

Je zal in teksten vaak “het belang van de leerling” tegenkomen. Hiermee willen we zeggen dat jij als leerling op de eerste plaats komt. We mogen geen stappen zetten die je vertrouwen onder druk zetten. Zomaar met je ouders of leerkracht praten terwijl je dat nog niet wenst, kan dus niet.

Dossier

Als leerling mag je weten wat er in je CLB-dossier staat. Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen je ouders het dossier ook inkijken… maar ook hier geldt: het moet in het belang van de leerling zijn en het mag niet in strijd zijn met het beroepsgeheim.

Leerkrachten

We werken als CLB natuurlijk veel samen met leerkrachten. Maar opnieuw: het belang en vertrouwen van de leerling staat voorop. Dus ook hier zijn CLB-medewerkers steeds gebonden aan hun beroepsgeheim.

Collega’s op het CLB

Op elke school komt een CLB-team. Tussen de collega’s onderling wordt ook informatie doorgegeven, maar alleen als dat nodig is om goede hulpverlening mogelijk te maken. Zomaar alles vertellen omdat het een interessant verhaal is, gebeurt dus niet! En zoals je hierboven al kon lezen, zijn alle CLB-medewerkers gebonden door het beroepsgeheim.