Wat houdt de sociale vaardigheidstraining in?

Kinderen kunnen het moeilijk hebben om zich in de sociale omgang goed uit de slag te trekken. Een sociale vaardigheidstraining kan ingericht worden zowel voor leerlingen van het basisonderwijs als voor leerlingen van het secundair onderwijs.
Gedurende een aantal sessies (veelal 5 à 10) trainen de leerlingen een aantal sociale vaardigheden. Volgende thema’s kunnen aan bod komen: kennismaken, praten en luisteren, gevoelens, zelfbeeld en talenten, vriendschap, pesten en plagen, omgaan met kritiek, zelf iets weigeren en onderhandelen.

Tijdens de training kunnen de leerlingen werken aan hun sociale vaardigheden, meestal via rollenspel, creatieve opdrachten en in groepsactiviteiten.

Het is erg belangrijk dat de aangeleerde vaardigheden nadien thuis worden geoefend. Leerlingen krijgen vaak een korte thuisopdracht mee. Daarom is het belangrijk dat je als ouder training goed opvolgt en je zoon of dochter aanmoedigt.

Welke kinderen volgen een sociale vaardigheidstraining?

Aan de ene kant heb je kinderen die wat teruggetrokken zijn, die onzeker zijn, die over onvoldoende sociale vaardigheden beschikken waardoor het sociaal functioneren blokkeert. Aan de andere kant heb je kinderen die zich te assertief, dominant of aanvallend opstellen in hun relatie met andere kinderen.

Heeft jouw zoon of dochter volgens jou nood aan een cursus sociale vaardigheden? Neem dan contact op met de clb-medewerker van de school of met de klasleerkracht. Deze cursussen worden overigens soms door het CLB, maar vaak ook door andere centra georganiseerd.